Actueel

Door de sterk veranderende woningmarkt zal het in de toekomst noodzakelijker worden om uw woning aan te passen aan uw persoonlijke omstandigheden, mogelijk door afnemende lichamelijke condities, en het feit dat u langer thuis zult blijven wonen.

In 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van CDA-kamerlid Mona Keijzer, waarin zij constateert dat niet expliciet als aandachtspunt is opgenomen of een bouwplan voldoet aan fysieke toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Mevrouw Keijzer is in haar motie van mening dat het opnemen van dit aandachtspunt kan leiden tot een betere toegankelijkheid van gebouwen en levensloopbestendig bouwen. De Tweede Kamer heeft de regering verzocht in contact te treden met de landelijke koepel van de lokale adviescommissies en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zodat dit aandachtspunt wordt opgenomen, en heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het resultaat.  De bedoeling is dus dat alle openbare gebouwen op korte termijn toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. De adviescommissies zullen deze ontwikkeling op de voet volgen.

De als Stichting zonder winstoogmerk ingeschreven WAC is bij uitstek geschikt om u met deskundig en volledig onafhankelijk advies bij te staan. Onze enthousiaste adviseurs komen, indien nodig, persoonlijk bij u langs om uw situatie te bekijken en samen met u het beste advies op te stellen.

Voor alle duidelijkheid: Wat zijn de kosten van een WAC-advies? Een WAC-advies is vrijblijvend en in principe gratis ! WAC staat voor non-profit advies. Onze adviezen zijn deskundig.

WAC neemt geen verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het advies.

Disclaimer: De gegeven adviezen en aanbevelingen zijn vrijblijvend en wij sluiten eventuele aansprakelijkheid over de uitvoering van de adviezen uit.