Woningen met kwaliteit en wijken met karakter

Website: www.wac-baarn.nl

Wat is de WAC Baarn

Een woonconsumentenorganisatie die binnen de gemeente Baarn actief is. De Stichting WAC Baarn bestaat geheel uit vrijwilligers met affiniteit voor de kwaliteit van wonen. De vrijwilligers zijn sterk maatschappelijk betrokken. Zij hebben veelal specialistische kennis van en ervaring met bouwen, wonen en de woonomgeving. WAC Baarn is aangesloten bij de landelijke organisatie VACpunt Wonen te Utrecht.

Wat doet de Woonadviescommissie?
In een zo vroeg mogelijk stadium toetst de Woonadviescommissie plannen voor woningbouw en woonomgeving op praktische bruikbaarheid en doet – indien nodig – voorstellen voor verbetering.

Zij brengt advies uit aan:

•    gemeentebestuur
•    architecten
•    woningbouwverenigingen
•    andere opdrachtgevers in de bouw
•    particulieren bij bouw en verbouw van woningen.

De adviezen betreffen zowel huur- als koopwoningen.

Daarnaast reageert de Woonadviescommissie op stedenbouwkundige opzet- en bestemmingsplannen.

Door de sterk veranderende woningmarkt en omdat men steeds langer thuis blijft wonen, moeten woningen hiervoor geschikt zijn of geschikt gemaakt worden.

Graag wil WAC Baarn hierbij adviseren.

Hoe komt u in contact met de Woonadviescommissie Baarn?

Secretariaat WAC Baarn
Thorbeckelaan 2
3741 TS  Baarn

wacbaarn@gmail.com
wac-baarn.nl

Contact formulier

    Disclaimer: De gegeven adviezen en aanbevelingen zijn vrijblijvend en wij sluiten eventuele aansprakelijkheid over de uitvoering van de adviezen uit.