De Woonadviescommissie Naarden-Bussum

website: www.wac-weesp-muiden.nl

De woonadviescommissie Naarden-Bussum is een vrijwilligersorganisatie, die zich ten doel stelt het woongenot van de inwoners van de nieuwe gemeente Gooise Meren, waaronder Naarden en Bussum vallen, te verbeteren. Dit doen wij door bij nieuwbouw en renovatie van woningen in de gemeente adviezen te geven aan de gemeente, woningcorporaties, ontwikkelingsmaatschappijen en particulieren. Ook op andere locaties, zoals scholen en zorgcentra en het transformeren van bedrijfspanden naar woningen, kunnen wij adviseren. Wij beoordelen daarvoor bouwtekeningen die gemeenten en woningcorporaties ons ter beschikking stellen, op een aantal criteria:
•    De veiligheid in de wijk
•    De veiligheid in de woning
•    De gebruiksvriendelijkheid van de woning
•    De toegankelijkheid van het pand
•    De duurzaamheid van de bouw
•    De flexibiliteit van de woning
•    De onderhoudsvriendelijkheid van de te gebruiken materialen.

Wij hebben een samenwerkingsverband met de Woonadviescommissie Weesp-Muiden. Voor onze informatie aan u maken wij gebruik van de website van de Woonadviescommissie Weesp-Muiden.

Wat kunnen wij voor u als particuliere woonconsument betekenen?

Wilt u een eigen huis (laten) bouwen of uw huis verbouwen? En weet u op bepaalde punten niet hoe u dit kunt doen of tegen welke problemen u kunt aanlopen? Dan kunnen wij u hierbij adviseren. Op deze website vindt u een vragenlijst met knelpunten die u bij bouw of verbouw kunt tegenkomen. De lijst leidt u stapsgewijs naar uw vraag of probleem. Wij adviseren niet welke aannemer of materialen u zou moeten/kunnen gebruiken, die keuze is aan u. Ons advies is puur van praktische aard, gericht op optimaal woongenot. In andere gevallen kunnen wij u mogelijk wel verwijzen naar specialisten. Aan ons advies kunt u dan ook geen juridische consequenties verbinden.

De Woonwinkel is ook toegankelijk voor de bouwsector, de gemeenten en woningcorporaties.

Wij hopen dat u met deze service problemen bij bouw of verbouw kunt voorkomen. En dat wij kunnen bijdragen aan het woongenot van u en uw eventuele medebewoners.

Met vriendelijke groet,
De woonadviescommissie Naarden-Bussum i.s.m. de WAC Weesp-Muiden.

Secretariaat: WACWeespMuiden@xs4all.nl
Website: www.wac-weesp-muiden.nl

Contact formulier

    Disclaimer: De gegeven adviezen en aanbevelingen zijn vrijblijvend en wij sluiten eventuele aansprakelijkheid over de uitvoering van de adviezen uit.