De Woonadviescommissie Weesp-Muiden

website: www.wac-weesp-muiden.nl

De woonadviescommissie Weesp-Muiden is een vrijwilligersorganisatie, die zich ten doel stelt het woongenot van de inwoners van Weesp en Muiden te verbeteren. Dit doen wij door bij nieuwbouw en renovatie van woningen in Weesp en Muiden adviezen te geven aan de gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelingsmaatschappijen en particulieren. Ook op andere locaties, zoals scholen en zorgcentra en het transformeren van bedrijfspanden naar woningen, kunnen wij adviseren. Wij beoordelen daarvoor bouwtekeningen die gemeenten en woningcorporaties ons ter beschikking stellen, op een aantal criteria:

  • De veiligheid in de wijk
  • De veiligheid in de woning
  • De gebruiksvriendelijkheid van de woning
  • De duurzaamheid van de bouw
  • De flexibiliteit van de woning
  • De onderhoudsvriendelijkheid van de te gebruiken materialen.

Wij bestaan sedert 1981 en hebben sindsdien vele bouwplannen in Weesp en enkele in Muiden mogen beoordelen. Die plannen kunt u vinden op onze website www.wac-weesp-muiden.nl.

Wat kunnen wij voor u als particuliere woonconsument betekenen?

Wilt u een eigen huis (laten) bouwen of uw huis verbouwen? En weet u op bepaalde punten niet hoe u dit kunt doen of tegen welke problemen u kunt aanlopen? Dan kunnen wij u hierbij adviseren. Kijkt u dan eens op onze website www.wac-weesp-muiden.nl en klik op Woonwinkel. Dan vindt u een vragenlijst met knelpunten die u bij bouw of verbouw kunt tegenkomen. De lijst leidt u stapsgewijs naar uw vraag of probleem. Wij adviseren niet welke aannemer of materialen u zou moeten/kunnen gebruiken, die keuze is aan u. Ons advies is puur van praktische aard, gericht op optimaal woongenot. In andere gevallen kunnen wij u mogelijk wel verwijzen naar specialisten. Aan ons advies kunt u dan ook geen juridische consequenties verbinden.

De Woonwinkel is ook toegankelijk voor de bouwsector, de gemeenten en woningcorporaties.

Wij hopen dat u met deze service problemen bij bouw of verbouw kunt voorkomen. En dat wij kunnen bijdragen aan het woongenot van u en uw eventuele medebewoners.

Met vriendelijke groet,

De woonadviescommissie Weesp-Muiden.

Secretariaat: WACWeespMuiden@xs4all.nl

Contact formulier

    Disclaimer: De gegeven adviezen en aanbevelingen zijn vrijblijvend en wij sluiten eventuele aansprakelijkheid over de uitvoering van de adviezen uit.