Woonadvies Gooi, Vecht en Eem

Stichting WAC staat voor Woon Advies Commissie en is een onafhankelijk adviesorgaan voor de particulier en de professional, waarbij kwaliteit van wonen en woonomgeving centraal staan.

Deze kwaliteitsaspecten vertalen zich o.a. in veiligheid, praktische indeling, wooncomfort, duurzaamheid en aangepast aan uw persoonlijke woonbehoefte.

WAC is een Stichting zonder winstoogmerk. Dit betekent dat elke lokale WAC u volledig onafhankelijk en meestal zonder kosten van woonadvies kan voorzien.

Er zijn ca 100 lokale adviescommissies in ons land. Al deze lokale WAC’s en VAC’s worden ondersteund door “VAC punt Wonen” te Utrecht, het overkoepelend orgaan, dat op landelijk niveau gesprekspartner is over optimalisering van woongenot in de ruimste zin van het woord.

Woonadviescommissie Gooi, Vecht en Eem is een bundeling van kennis en kracht van de diverse zelfstandig werkende WAC’s en VAC’s binnen de gemeenten van het Gooi en Omstreken.

Historie

De WAC’s zijn na de oorlog in 1946 opgericht als Vrouwen Advies Commissie (VAC), een adviesgroep ter bevordering van woonkwaliteit tijdens de wederopbouwperiode.

In de loop der jaren is de woonbehoefte sterk veranderd, van wonen in een vaak (te) kleine woning met de vrouw en vaak veel kinderen thuis, naar ruimere woningen die naar huidige maatstaven vaak al gericht zijn op levensloopbestendig wonen. Oorspronkelijk gaf een WAC of VAC gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van de woonkwaliteit aan gemeenten en professionele instellingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Steeds vaker worden nu de lokale WAC’s en VAC’s ingeschakeld om de particuliere woningeigenaar en huurders te adviseren bij het maken van plannen voor het verbouwen of aanpassen van hun woning.

Jaarverslagen

De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar:

2017: Jaarverslag 2017

Disclaimer: De gegeven adviezen en aanbevelingen zijn vrijblijvend en wij sluiten eventuele aansprakelijkheid over de uitvoering van de adviezen uit.